Nagel Consulting

Om os


Hvem er vi
Nagel Consulting er et dansk ejet konsulentfirma som er specialiseret i optimering af virksomheders drift.

Nagel Consulting er privat rådgiver, konsulent og udvalgt samarbejdspartner til Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset. Iværksættere og små vækstvirksomheder at få hjælp til forretningsudvikling, finde kunder, salg og markedsføring, IT behov etc.
Gratis rådgivning og tilmelding på:

Nagel Consulting samarbejder med Ci4 som udvikler software til optimering af personaleressourcer og roller / funktioner.

CV
Resume:
Den røde tråd gennem mine jobs har været ledelse, økonomi, personale, administration og udvikling samt driftsoptimering. Det har handlet om meget forskellige typer af organisationer og jeg har administreret soldater, handelsskoleelever, børn og unge, indsatte i fængsel, misbrugere, psykisk syge misbrugere og kollegianere. Ansættelserne har været i selvejende institutioner, stat og kommune.
Jeg er fleksibel, åben, tillidsskabende med et godt købmandsskab som blandt andet kommer i spil ved løn- og overenskomstfornandlinger, kontrakter mm.
Det er vigtigt for mig at skabe godt arbejdsmiljø, engagerede og udviklingsorienterede medarbejderne, hvilket lykkes gennem en åben, tillidsskabende og medengagerende ledelsesstil.

Ansættelser:

2002 – 2011
Direktør CEO, KKUC - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter, Bofællesskaberne på Frederiksberg, Korsly Kollegiet og Skolen i Vingårdsstræde.

Servicering af bestyrelser. Strategi- og visionsplaner. Ledelsesrapportering.
Organisationsudvikling.
KKUC samarbejder med ca. 20 kommuner, hvoraf Københavns, Frederiksberg og Gentofte er de største.
Økonomistyringen er forankret i flerårige budgetter og månedlige opfølgning til bestyrelse og institutioner. Samt halvårs- og årsregnskaber.

Markedsføring, nyhedsbreve, konferencer og seminarer.
Anvendelse af ny teknologi til institutionernes opgavevaretagelse er prioriteret og jeg har stor erfaring med styring og udvikling af IT planforme og -værktøjer. Bygningsvedligeholdelse og renovering har også været en spændende opgaver, specielt 3 større opgaver i Charlottenlund.

Det gode arbejdsmiljø er også skabt med samarbejdsudvalg for sikkerhedsudvalg, samt åbne APV målinger og ikke mindst medarbejder- og ledelsesudviklingssamtaler.

1999 – 2002
Administrationschef, Kongens Ø.

Servicering af bestyrelse. Institutionens ledelsesgruppe.
Myndighedskontakt. Faglige organisationer, lønaftaler og forhandlinger.
Daglig ledelse af sekretariat, økonomiafdeling, Powerbane, servicefunktioner med køkken, biler, institution med 120 døgnklienter.
Ny struktur, personaleudvikling og flytning af administrative funktioner fra Møn til Nordsjælland og Hellerup.
Budgetter og regnskaber. Personale.
IT- projekt med netværksstruktur, ny hard- og software, økonomistyring og samarbejde med eksterne leverandører om udvikling af specialprogrammel. Uddannelsesprogram, Bygningsvedligeholdelse i Nordsjælland, København og Møn.
Personaleudviklingssamtaler. Nyhedsbreve.

1997 – 1999
Økonomi- og vedligeholdelseschef, Statsfængslet i Horserød.

Fængslets ledelsesgruppe. Ledelse af økonomiafdeling.
Budget og regnskab
Personale og udviklingssamtaler
Bygningsvedligeholdelse
IT projektledelse samt projekt Kronborgs volde.
Planlægning og implementering af ledelses- og økonomi styringsværktøjer, herunder vedligeholdelse, investering, energi og rapportering.

1993 – 1997
Daginstitutionschef, kontorchef i Hvidovre Kommune.

Kommunens chefgruppe og social- og sundhedsforvaltningens chefgruppe. Servicering af socialudvalg og skoleudvalg.
Lønforhandlinger. Budgetter og regnskaber. Personale.
Ledelse af 94 institutioner med ca. 1.050 ansatte og budget på 308 mio. Kr. Deltog i arbejdsgruppe om kommunens generelle lederudvikling og erhvervspolitik. Daginstitutionernes samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg.
Personaleudviklingssamtaler.
Dansk-Tysk Akademi i Hamburg og Københavns Universitet, Institut for Statskundskab om projekt ”offentlig sektor, udvikling og fremtid”.
IT-projekt om geografisk styring af institutionskapacitet.

1993 – 1993
Administrationsleder, Niels Brock.
Personaleledelse. Udvikling og gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler.
IT-pilotprojekt om indførelse af elektronisk protokol.
Regnskab og budget.

1974 – 1993
Administrationsleder, Forsvarets Center for Lederskab.
Sekretariat, kursusadministration, personaleadministration, medarbejdersamtaler.
Regnskab og budget. sikkerhedsofficersfunktion.
Sagsbehandler i Forsvarsstaben, bemandingsplaner, input til finanslovsforslag,
forhandling om bemanding, uddannelse og stillingsvurdering.
Implementering og drift af personeladministrativt edb-system til styring af uddannelse, bemanding, personaleplanlægning samt simulering af strukturer.
Faglærer Søværnets Kommunikationskursus. Elev Søværnets Sergent- og reserve- officersskole. Sejlende tjeneste som befalingsmand, signalgast og telegrafist.

Personligt udviklingsresume:
Jeg har løbende søgt uddannelse og kurser for dygtiggøre mig i mine jobs og være parat til nye udfordringer og muligheder i organisationen. Som person trives jeg når der også er mulighed for udvikling. Har erhvervet stor undervisningserfaring. Det har vist sig strategi, planlægning, analyse, udviklingssamtaler, økonomistyring er nogle af mine stærke sider. Jeg har et veludviklet købmandsskab og trives i forhandlingssituationer.

Uddannelse
PRINCE2 Certified
Exam. projektleder, akademiniveau
Merkonomlinjen i organisation.
Merkonomlinjen i personaleadministration.
Danmarks Forvaltningshøjskole
Lederudviklingsprogram, kursus i offentlig ledelse (miniKIOL)
Specialstudie i organisation og personale. (FA-niveau)
2-årigt grundkursus
Lederuddannelse i Hvidovre Kommune.
Sergentuddannelse.

Andre kvalifikationer
Navision Finansials – grundlæggende.
Kommunernes økonomi ved den kommunale højskole.
Kurser i Økonomi og videregående økonomi for ikke økonomer, IBC Euroforum
Kvalitetsudvikling i kommunerne (KIK- kursus) ved KL og KTO.
Ressourceperson til forebyggelse af stress, konlikteskalering og vold, Københavns Kom.
Kursus i kognitiv terapi ved psykolog Morten Hesse, CFR ved Århus Univercitet.
Mindfulness hos Heliotrop og DreamCraft.
Interviewer for Socialforskningsinstituttet
Kurser i ledelse, mødeledelse/teknik, problemløsning og samarbejde samt interviewteknik.
Diverse IT-kurser og løbende opfølgning senest med Windows2010 og Office2010.
Specialkursus i ferieloven.
Kursus i ansættelsesret fra A-Z, CONFEX
§ 9 sikkerhedsuddannelse
Superbruger i Bosted System.
3 år som hovedbestyrelsesmedlem i Helsingør Boligselskab.
Næstformand i bestyrelsen for Det Lærende Fængsel.

Andre forhold
Fritiden handler om 4 voksne børn, fitness, golf, fiske, venner, slægtsforskning, italiensk.
Medlem af Klub for berejste håndværkere i Helsingør. (Naverne)
Interesseret i samfundsforhold generelt.

  Direkte på bundlinjen
Copyright © 2013. All rights reserveds. Powered by Ci4.